मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम
 
 • अमृत ग्राम प्रणाली

 • रायगड जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील घरपट्टी online भरण्यासाठी नागरीकांकरीताचा दुवा
 •    
 • करोना विषाणू बाबत करोना विषाणू बाबत
   
   
  C
   विभाग : महत्वाची माहिती


          आवक जावक संगणकीय प्रणाली
  m
      भारत सरकार महाराष्ट्र शासन |   जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड  |  NIC ई-मेल  |  जि. प. ई-मेल
  मुख्य पान